ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ εκτός Κύπρου σε χώρα του Συστήματος Πράσινης Κάρτας (ΣΠΚ)

(α)  Υπαίτιο όχημα με Κυπριακούς αριθμούς εγγραφής:

Σε περίπτωση ατυχήματος στο εξωτερικό, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης της χώρας όπου έγινε το ατύχημα για περαιτέρω βοήθεια. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης των χωρών που μετέχουν στο Σύστημα Πράσινης Κάρτας (ΣΠΚ) μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου των Γραφείων https://www.cobx.org/ καθώς και στο πίσω μέρος της Πράσινης Κάρτας.

Αν εμπλακείτε σε ατύχημα στο εξωτερικό για το οποίο ευθύνεστε, θα πρέπει να δώσετε στον άλλο οδηγό όλες τις πληροφορίες της Πράσινης Κάρτας σας ή της ασφαλιστικής σας κάλυψης ανάλογα με την περίπτωση. Συγχρόνως θα πρέπει να ειδοποιήσετε και να δηλώσετε το περιστατικό στην ασφαλιστική σας εταιρεία.

(β)  Υπαίτιο όχημα με αλλοδαπούς αριθμούς εγγραφής:

Σε περίπτωση ατυχήματος στο εξωτερικό για το οποίο δεν ευθύνεστε και διεκδικείτε αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία του αλλοδαπού οχήματος, θα πρέπει να φροντίσετε να κρατήσετε πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής κάλυψης του υπαίτιου οχήματος, να σημειώσετε τους αριθμούς εγγραφής του οχήματος και να συγκεντρώσετε πληροφορίες για τον οδηγό και τον ιδιοκτήτη.

Για να υποβάλετε απαίτηση εναντίον του αλλοδαπού ασφαλιστ ή ενώ βρίσκεστε ακόμα στην χώρα του ατυχήματος, θα πρέπει να συγκεντρώσετε πληροφορίες που αφορούν την αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρεία  και να επικοινωνήσετε μαζί τους ως επίσης και να ζητήσετε από τον οδηγό του άλλου εμπλεκομένου οχήματος να κάνει δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρεία.

Σε περίπτωση ατυχήματος εκτός Κύπρου σε χώρα του ΣΠΚ, με εμπλεκόμενο υπαίτιο όχημα με συνήθη τόπο στάθμευσης κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ, μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση επιστρέφοντας στην Κύπρο. Θα απευθυνθείτε στον Κύπριο “Αντιπρόσωπο Ζημιών” της ασφαλιστικής εταιρείας του άλλου εμπλεκομένου οχήματος, στη Κύπρο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών (Βασιλέως Παύλου 27, 2412 Έγκωμη, Τηλ:22807168, e-email.: roadtransport@rtd.mcw.gov.cy) για να ενημερωθείτε για τους διορισμένους Αντιπροσώπους στην Κύπρο.

Παρακαλώ σημειώστε ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει διορισμένος Αντιπρόσωπος της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας στην Κύπρο ο πελάτης σας μπορεί να αποταθεί στο TAMO (ως Κυπριακός Οργανισμός Αποζημίωσης).