ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Πολυμερής Συμφωνία (MGA)

Αποτελεί Συμφωνία μεταξύ των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και άλλων κρατών:

Αυστρία
Βέλγιο
Ελβετίας (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν)
Δημοκρατία της Τσεχίας
Κύπρος
Γερμανία
Δανία
Ηνωμένο Βασίλειο (συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Ιρλανδίας)
Ισπανία
Γαλλία (συμπεριλαμβανομένου του Μονακό)
Φινλανδία
Ελλάδα
Ουγγαρία
Κροατία
Ισπανία
Ιταλία (συμπεριλαμβανομένων Σαν Μαρίνο και το Βατικανού)
Ιρλανδία
Ισλανδία
Λουξεμβούργο
Νορβηγία
Ολλανδία
Πορτογαλία
Σουηδία
Σλοβακία
Σλοβενία
Εσθονία
Λετονία
Λιθουανία
Μάλτα
Πολωνία
Ανδόρα
Βουλγαρία
Ρουμανία
Σερβία

Για τις χώρες που έχουν υπογράψει την Πολυμερή συμφωνία δεν είναι απαραίτητο τα οχήματα να έχουν Πράσινη Κάρτα. Όταν ένα όχημα εισέρχεται σε άλλο κράτος διαφορετικό από το κράτος εγγραφής του, θεωρείται ότι έχει σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη.

Αν το όχημα δεν έχει σε ισχύ τέτοια κάλυψη, τότε το Γραφείο της χώρας εγγραφής του είναι υποχρεωμένο να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε απαίτηση.