ΤΟΠΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΕΜΠΛΟΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Αν είστε εμπλεκόμενοι σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα με ανασφάλιστο όχημα στην Κύπρο για το οποίο δεν ευθύνεστε και ζητάτε αποζημίωση από το Ταμείο, θα πρέπει να:

Αν πρόκειται για υλική ζημιά μόνο:
(α) να ειδοποιήσετε την Αστυνομία πληροφορώντας την για την εμπλοκή ανασφάλιστου οχήματος,
(β) να ειδοποιήσετε το Ταμείο να επιθεωρήσει τη ζημιά του οχήματός σας πριν την έναρξη των επιδιορθώσεων,
(γ) να υποβάλετε απαίτηση πάνω στο καθορισμένο έντυπο, προσκομίζοντας Τίτλο Ιδιοκτησίας και το Πιστοποιητικό Ασφάλισης του οχήματος σας που ίσχυε κατά την ημέρα του ατυχήματος,

Αν πρόκειται για σωματικές βλάβες μόνο:
(α) να ειδοποιήσετε την Αστυνομία πληροφορώντας την για την εμπλοκή ανασφάλιστου οχήματος,
(β) να υποβάλετε απαίτηση πάνω στο καθορισμένο έντυπο
(γ) να επισυνάψετε επίσης όλα τα ιατρικά πιστοποιητικά και δικαιολογητικά,
(δ) να προσκομιστούν όλα τα αναγκαία στοιχεία και έγγραφα

Αν πρόκειται για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες:
Όλα τα προαναφερόμενα

Σημείωση: Σε περίπτωση που η Αστυνομία αρνείται να προσέλθει στη σκηνή του ατυχήματος για τον λόγο ότι δεν υπάρχουν σωματικοί τραυματισμοί, θα πρέπει να αναφέρετε αν εμπλέκεται είτε ανασφάλιστο, είτε αλλοδαπό όχημα, είτε έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε άλλο ποινικό αδίκημα π.χ. παράβαση φώτων τροχαίας, καθώς και άλλες συνθήκες που απαιτούν την παρουσία της Αστυνομίας στη σκηνή.

ΕΜΠΛΟΚΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Αν είστε εμπλεκόμενοι σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στη Κύπρο με άγνωστο όχημα για το οποίο δεν έχετε ευθύνη, θα πρέπει να:

(α) να καλέσετε την Αστυνομία να παραστεί στη σκηνή ή να την ειδοποιήσετε να καταγράψει το ατύχημα μέσα σε 48 ώρες,
(β) να ειδοποιήσετε αμέσως το Ταμείο για να διερευνήσει το ατύχημα,
(γ) να υποβάλετε απαίτηση πάνω στο καθορισμένο έντυπο προσκομίζοντας Τίτλο Ιδιοκτησίας και το Πιστοποιητικό Ασφάλισης του οχήματος σας που ίσχυε κατά την ημέρα του ατυχήματος.

Σε περίπτωση ατυχήματος με άγνωστο όχημα για το οποίο δεν έχετε ευθύνη, μπορεί να δικαιούστε αποζημίωση από το Ταμείο:

  • Για σωματική βλάβη ή θάνατο
  • Κάτω από συγκεκριμένους όρους, για υλική ζημιά πάνω των €500.

Σημείωση: Σε περίπτωση που η Αστυνομία αρνείται να προσέλθει στη σκηνή του ατυχήματος για τον λόγο ότι δεν υπάρχουν σωματικοί τραυματισμοί, θα πρέπει να αναφέρετε αν εμπλέκεται είτε ανασφάλιστο, είτε αλλοδαπό όχημα, είτε έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε άλλο ποινικό αδίκημα π.χ. παράβαση φώτων τροχαίας, καθώς και άλλες συνθήκες που απαιτούν την παρουσία της Αστυνομίας στη σκηνή.

ΕΜΠΛΟΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Αν έχετε εμπλακεί σε ατύχημα στη Κύπρο με όχημα με ξένες πινακίδες εγγραφής, θα πρέπει να:

– Καλέσετε την αστυνομία να παραστεί και να καταγράψει το ατύχημα.
– Σημειώσετε τους αριθμούς εγγραφής του ξένου οχήματος και την χώρα προέλευσής του.
– Ζητήσετε από τον ξένο οδηγό να παρουσιάσει την Πράσινη Κάρτα ή το συμβόλαιο ασφάλισης του.
– Επικοινώνησε με το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης το συντομότερο.

  • Αν η ξένη ασφαλιστική εταιρεία έχει διορίσει Ανταποκριτή στην Κύπρο, το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης θα σας υποδείξει να επικοινωνήσετε με τον Ανταποκριτή της ξένης ασφαλιστικής εταιρείας.
  • Αν η ξένη ασφαλιστική εταιρεία δεν έχει διορίσει Ανταποκριτή στην Κύπρο, το Γραφείο μας (MIF) θα χειριστεί την υπόθεσή σας με βάση τους όρους της Ενοποιημένης Συμφωνίας.

Το Ταμείο μας θα πρέπει να επιθεωρήσει την ζημιά του οχήματος σας πριν την έναρξη των επιδιορθώσεων. Επίσης θα πρέπει να υποβάλετε απαίτση πάνω στο καθορισμένο έντυπο, προσκομίζοντας τον τίτλο ιδιοκτισίαςα και το πιστοποιητικό ασφάλισης του οχήματος σας που ίσχυε κατά την ημέρα του ατυχήματος. Σε περίπτωση σωματικής βλάβης, να επυσυνάψετε επίσης όλα τα ιατρικά πιστοποιητικά και δικαιολογητικά.