ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ

AIG EUROPE LTD

Κωδικός: 05
Όνομα Εταιρείας: AIG EUROPE LTD
Όνομα Διευθυντή:
Διεύθυνση: P.O. BOX 21745, 1512 Nicosia
Τηλέφωνο: 22699999
Φαξ: 22699700
Email:
Website: http://www.aig.com.cy/
Μέλος μέχρι:
Περιγραφή:

ALTIUS INSURANCE LTD (ex ALPHA INSURANCE LTD)

Κωδικός: 02
Όνομα Εταιρείας: ALTIUS INSURANCE LTD (ex ALPHA INSURANCE LTD)
Όνομα Διευθυντή:
Διεύθυνση: P.O.B. 26516, 1640 Nicosia
Τηλέφωνο: 22379999
Φαξ: 22379097
Email: customer_service@altiusinsurance.com.cy
Website: http://www.altiusinsurance.eu/
Μέλος μέχρι:
Περιγραφή: Previously operating under the name of ALPHA INSURANCE LTD

ATLANTIC INSURANCE CO PUBLIC LTD

Κωδικός: 03
Όνομα Εταιρείας: ATLANTIC INSURANCE CO PUBLIC LTD
Όνομα Διευθυντή:
Διεύθυνση: P.O.B. 24579, 1301 Nicosia
Τηλέφωνο: 22886000
Φαξ: 22661100
Email:
Website: http://www.atlantic.com.cy
Μέλος μέχρι:
Περιγραφή:

CATLIN INSURANCE CO. (U.K.) LTD.

Κωδικός: 04
Όνομα Εταιρείας: CATLIN INSURANCE CO. (U.K.) LTD.
Όνομα Διευθυντή:
Διεύθυνση: P.O.Box 23897, 1678 Nicosia
Τηλέφωνο: 22710500
Φαξ: 22514099
Email: insurance.representatives@gapgroup.com
Website:
Μέλος μέχρι:
Περιγραφή:

CNP ASFALISTIKI LTD (ex Laiki Ins. Co. Ltd)

Κωδικός: 16
Όνομα Εταιρείας: CNP ASFALISTIKI LTD (ex Laiki Ins. Co. Ltd)
Όνομα Διευθυντή:
Διεύθυνση: P.O.B. 25218, 1307 Nicosia
Τηλέφωνο: 22887602
Φαξ: 22660255
Email:
Website: http://www.cnpasfalistiki.com/
Μέλος μέχρι:
Περιγραφή: Previously operating under the name of LAIKI INSURANCE CO. LTD

COMMERCIAL GENERAL INSURANCE LTD

Κωδικός: 06
Όνομα Εταιρείας: COMMERCIAL GENERAL INSURANCE LTD
Όνομα Διευθυντή:
Διεύθυνση: P.O.B. 21312, 1506 Nicosia
Τηλέφωνο: 22505000
Φαξ: 22376155
Email: info@cgi.cy
Website: www.cgi.com.cy
Μέλος μέχρι:
Περιγραφή: Previously operating under the name of Commercial Union Insurance Cyprus Ltd

COSMOS INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

Κωδικός: 07
Όνομα Εταιρείας: COSMOS INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD
Όνομα Διευθυντή: Michael Tyllis
Διεύθυνση: P.O.B. 21770, 1513 Nicosia
Τηλέφωνο: 22796000
Φαξ: 22796001
Email: info@cosmosinsurance.com.cy
Website: www.cosmosinsurance.com.cy
Μέλος μέχρι:
Περιγραφή:

ETHNIKI GENERAL INSURANCE (CYPRUS) LTD

Κωδικός: 09
Όνομα Εταιρείας: ETHNIKI GENERAL INSURANCE (CYPRUS) LTD
Όνομα Διευθυντή:
Διεύθυνση: P.O.B. 16272, 2087 Nicosia
Τηλέφωνο: 22841000
Φαξ: 22841096
Email: info@ethnikiinsurance.com
Website: http://www.ethnikiinsurance.com
Μέλος μέχρι:
Περιγραφή:

EUROSURE INSURANCE CO. LTD

Κωδικός: 10
Όνομα Εταιρείας: EUROSURE INSURANCE CO. LTD
Όνομα Διευθυντή:
Διεύθυνση: P.O.B. 21961, 1515 Nicosia
Τηλέφωνο: 22882500
Φαξ: 22882599
Email: info@eurosure.com
Website: http://www.eurosure.com
Μέλος μέχρι:
Περιγραφή:

GAN DIRECT INSURANCE LTD

Κωδικός: 11
Όνομα Εταιρείας: GAN DIRECT INSURANCE LTD
Όνομα Διευθυντή:
Διεύθυνση: P.O.Box 51998, 3509 Limassol
Τηλέφωνο: 25735566
Φαξ: 25735577
Email: gan@gandirect.com
Website: http://www.gandirect.com
Μέλος μέχρι:
Περιγραφή:

GENERAL INSURANCE COMPANY OF CYPRUS LTD

Κωδικός: 12
Όνομα Εταιρείας: GENERAL INSURANCE COMPANY OF CYPRUS LTD
Όνομα Διευθυντή:
Διεύθυνση: P.O.B. 21668, 1511 Nicosia
Τηλέφωνο: 22848700
Φαξ: 22676682
Email: general@gic.bankofcyprus.com
Website: http://www.gic.com.cy
Μέλος μέχρι:
Περιγραφή:

HD INSURANCE LTD

Κωδικός: 13
Όνομα Εταιρείας: HD INSURANCE LTD
Όνομα Διευθυντή:
Διεύθυνση: 18, SPYROU KYPRIANOU, 1st floor, 1075 Nicosia
Τηλέφωνο: 22376170
Φαξ: 22376167
Email: emilios.markou@hellasdirect.gr
Website:
Μέλος μέχρι:
Περιγραφή:

KENTRIKI INSURANCE CO LTD

Κωδικός: 15
Όνομα Εταιρείας: KENTRIKI INSURANCE CO LTD
Όνομα Διευθυντή:
Διεύθυνση: P.O.B. 25131, 1307 Nicosia
Τηλέφωνο: 22745745
Φαξ: 22745746
Email: kentriki@logosnet.cy.net
Website: http://www.kentriki.com.cy
Μέλος μέχρι:
Περιγραφή:

LUMEN INSURANCE (GasanMamo Ins. Ltd)

Κωδικός: 17
Όνομα Εταιρείας: LUMEN INSURANCE (GasanMamo Ins. Ltd)
Όνομα Διευθυντή:
Διεύθυνση: P.O.Box 21493, 1509 Nicosia
Τηλέφωνο: 22353625
Φαξ: 22353516
Email: info@pua.com.cy
Website:
Μέλος μέχρι:
Περιγραφή:

MINERVA INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

Κωδικός: 18
Όνομα Εταιρείας: MINERVA INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD
Όνομα Διευθυντή:
Διεύθυνση: P.O.B. 23554, 1684 Nicosia
Τηλέφωνο: 22551616
Φαξ: 22551717
Email: minerva@minervacy.com
Website:
Μέλος μέχρι:
Περιγραφή:

OLYMPIC INSURANCE COMPANY LTD (UNDER LIQUIDATION)

Κωδικός: 19
Όνομα Εταιρείας: OLYMPIC INSURANCE COMPANY LTD (UNDER LIQUIDATION)
Όνομα Διευθυντή:
Διεύθυνση: P.O.B. 28732, 2082 Nicosia
Τηλέφωνο: 22259810
Φαξ: 22442145
Email: info@olympicins.eu
Website: http://www.olympicins.eu
Μέλος μέχρι: 10/08/2018
Περιγραφή: MOTOR THIRD PARTY LIABILITY-CLAIMS NOTIFICCATION AND SUBMISSION PROCESS. ΚΛΑΔΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

PANCYPRIAN INSURANCE LTD

Κωδικός: 20
Όνομα Εταιρείας: PANCYPRIAN INSURANCE LTD
Όνομα Διευθυντή:
Διεύθυνση: P.O.B. 21352, 1507 Nicosia
Τηλέφωνο: 22743743
Φαξ: 22677656
Email: pancyprian@hellenicbank.com
Website: http://www.hellenicbank.com
Μέλος μέχρι:
Περιγραφή:

PRIME INSURANCE CO. LTD

Κωδικός: 21
Όνομα Εταιρείας: PRIME INSURANCE CO. LTD
Όνομα Διευθυντή:
Διεύθυνση: P.O.Box 22475, 1522 Nicosia
Τηλέφωνο: 22896000
Φαξ: 22896801
Email:
Website: http://www.primeinsurance.eu
Μέλος μέχρι:
Περιγραφή:

ROYAL CROWN INSURANCE CO. LTD.

Κωδικός: 23
Όνομα Εταιρείας: ROYAL CROWN INSURANCE CO. LTD.
Όνομα Διευθυντή:
Διεύθυνση: P.O.B. 24690, 1302 Nicosia
Τηλέφωνο: 22673333
Φαξ: 22670757
Email: info@royalcrowninsurance.com
Website: http://www.royalcrowninsurance.com
Μέλος μέχρι:
Περιγραφή:

TRADEWISE INSURANCE CO. LTD.

Κωδικός: 24
Όνομα Εταιρείας: TRADEWISE INSURANCE CO. LTD.
Όνομα Διευθυντή:
Διεύθυνση: Suite 23, Portland House, Glacis Road, 1306,GIBRALTAR
Τηλέφωνο: 00350 49719
Φαξ: 00350 49725
Email: robert@tradewise.gi
Website:
Μέλος μέχρι:
Περιγραφή: Under FOS Agreement

TRUST INTERNATIONAL INSURANCE CO. (CYPRUS) LTD

Κωδικός: 25
Όνομα Εταιρείας: TRUST INTERNATIONAL INSURANCE CO. (CYPRUS) LTD
Όνομα Διευθυντή:
Διεύθυνση: P.O.Box 20344, 2151 Nicosia
Τηλέφωνο: 22020400
Φαξ: 22020900
Email: enquiries@trustcyprusinsurance.com
Website: http://www.trustcyprusinsurance.com/
Μέλος μέχρι:
Περιγραφή:

YDROGIOS INSURANCE CO. (CYPRUS) LTD

Κωδικός: 26
Όνομα Εταιρείας: YDROGIOS INSURANCE CO. (CYPRUS) LTD
Όνομα Διευθυντή:
Διεύθυνση: P.O.B 40378 6303 Larnaca
Τηλέφωνο: 24828292
Φαξ: 24828290
Email: ydrogios@cytanet.com.cy
Website: http://www.ydrogios.org/
Μέλος μέχρι:
Περιγραφή: