ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων

Ζήνωνος Σώζου 23, 2 όροφος Λευκωσία 1075 Κύπρος

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 22025, 1516 Λευκωσία

info@mif.org.cy

+357 22 763913

+357 22 761007

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΗΣ