ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

(Μπορείτε να ακολουθήσετε μια από τις πιο κάτω διαδικασίες ανάλογα με τις περιστάσεις του ατυχήματος)

  • Αν εμπλακείτε σε ατύχημα στο εξωτερικό, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης της χώρας όπου έγινε το ατύχημα για περαιτέρω βοήθεια.  Στο πίσω μέρος της Πράσινης Κάρτας σας θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τα Γραφεία που είναι μέλη του Συστήματος.
  • Αν εμπλακείτε σε ατύχημα στο εξωτερικό για το οποίο ευθύνεστε, θα πρέπει να δώσετε στο θύμα όλες τις πληροφορίες της Πράσινης Κάρτας σας ή της ασφαλιστικής σας κάλυψης. Συγχρόνως θα πρέπει να ειδοποιήσετε την ασφαλιστική εταιρεία σας και το Γραφείο της χώρας που έγινε το ατύχημα.
  • Αν εμπλακείτε σε ατύχημα στο εξωτερικό για το οποίο δεν ευθύνεστε και διεκδικείτε αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία του ξένου οχήματος, θα πρέπει να σημειώσετε τους αριθμούς εγράφης του οχήματος και να συγκεντρώσετε πληροφορίες για τον οδηγό/ιδιοκτήτη. Για να υποβάλετε απαίτηση εναντίον του ξένου ασφαλιστή ενω είσαστε ακόμα στην χώρα του ατυχήματος, θα πρέπει να συγκεντρώσετε πληροφορίες για την ξένη ασφαλιστική εταιρεία  και να επικοινωνήσετε μαζί τους.
  • Αν το ατύχημα συνέβηκε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιστρέψατε στην Κύπρο έχοντας όλες τις πιο πάνω πληροφορίες, μπορείτε να υποβάλλεται το αίτημα στον Κύπριο Αντιπρόσωπο της ασφαλιστικής εταιρίας του ξένου οχήματος στη Κύπρο. Μπορείτε να εξακριβώσετε τους Αντιπροσώπους ξένων ασφαλιστών στην Κύπρο επικοινωνώντας με το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών (Τηλ: 22807168). Αυτή την διαδικασία μπορετέ να την  ακολουθήσετε και σε περίπτωση που ήσασταν πεζός ή συνοδηγός.