ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Διαδικασία υποβολής παραπόνων

Το Ταμείο καταβάλλει κάθε προσπάθεια διασφάλισης υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης. Σε περίπτωση όμως που νιώθετε ότι η υπηρεσία που σας παρέχεται δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, τότε παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η ακόλουθη διαδικασία υποβολής παραπόνων έχει σχεδιαστεί για δική σας εξυπηρέτηση, αντιμετωπίζοντας οποιεσδήποτε ανησυχίες μπορεί να έχετε.

Επιπλέον αν δεν είστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που έτυχε χειρισμού η απαίτησή σας παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Λειτουργό Παραπόνων του Ταμείου στην ακόλουθη διεύθυνση:

Καν Χριστίνα Μαρδαπήττα
Λειτουργό Παραπόνων
Ζήνωνος Σώζου 23, 2ος όροφος
Τ.Θ. 22025
1516 Λευκωσία
Κύπρος
Τηλ: 22763913
Φαξ: 22761007
Ηλεκτρονική διεύθυνση: ch.mardapitta @mif.org.cy

Όλοι οι παραπονούμενοι θα λαμβάνουν επιστολή που θα γνωρίζει λήψη του παραπόνου τους μέσα σε δυο (2) εργάσιμες ημέρες και θα τυγχάνουν ενημέρωσης για την διερεύνηση του παραπόνου τους. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την επίλυση του παραπόνου σας εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών.

Σε περίπτωση που το παράπονο σας δεν μπορεί να επιλυθεί κατά ικανοποιητικό για εσάς τρόπο, σας υπενθυμίζουμε ότι διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα σας να λάβετε οποιοδήποτε άλλο μέτρο θεωρείτε σκόπιμο.