Νέα πρόστιμα από 1/10/2020 – οδήγηση χωρίς ασφάλιση εξώδικο πρόστιμο €200 και/ή κατακράτηση οχήματος